The Best Annual Report

  • jakpracujemy_03

   Od 2006 r., w dziewięciu edycjach konkursu The Best Annual Report,  raporty roczne zrealizowane przez Agencję ORPHA zdobywały miejsca na podium i nagrody specjalne.

   W 2015 roku Raport Roczny za rok 2014 Grupy Kapitałowej KRUK, opracowany graficznie przez Agencję, otrzymał wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową w kategorii Banki i instytucje finansowe, podobnie jak w edycji konkursu za rok 2011.

   W 2013 r. kapituła konkursu ponownie najwyżej oceniła Raport Roczny KGHM Polska Miedź S.A. 2012 i trzeci rok z rzędu przyznała nagrodę specjalną The Best of the Best  (dla przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach trzy razy zajmowało pierwsze miejsce za raport roczny), a także nagrodę za najlepszy raport w Internecie.

   Konkurs organizowany jest od 2006 roku przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Biorą w nim udział spółki przygotowujące skonsolidowane sprawozdania finansowe według znowelizowanej ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR. Ideą konkursu jest promowanie najlepszych raportów rocznych z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, a tym samym kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

    

   Nagrodzone Raporty Roczne w konkursie The Best Annual Report, realizowane przez Agencję ORPHA:

    

   2006  III miejsce w kategorii przedsiębiorstwa – raport roczny 2005 KGHM
   2007 III miejsce w kategorii przedsiębiorstwa – raport roczny 2006 PGNiG
   2008 wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową oraz nagroda dodatkowa za najlepszą prezentację w internecie – raport roczny 2007 PGNiG
   2009 I miejsce w kategorii przedsiębiorstwa – raport roczny 2008 KGHM
   2010 I miejsce w kategorii przedsiębiorstwa – raport roczny 2009 KGHM
   2011 nagroda specjalna The Best of the Best dla najlepszego przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach trzy razy zajmowało I miejsce w konkursie za najlepszy raport oraz nagroda za najlepszy raport 2010 w Internecie dla KGHM; wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową w kategorii banki i instytucje finansowe – raport roczny BZ WBK S.A. 2010
   2012 nagroda specjalna The Best of the Best dla najlepszego przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach trzy razy zajmowało I miejsce w konkursie za najlepszy raport dla KGHM; wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową w kategorii Banki i instytucje finansowe – raport roczny Grupy Kapitałowej KRUK 2011
   2013 nagroda specjalna The Best of the Best dla najlepszego przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach trzy razy zajmowało I miejsce w konkursie za najlepszy raport dla KGHM oraz nagroda za najlepszy raport w Internecie
   2015 wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową w kategorii Banki i instytucje finansowe – raport roczny Grupy Kapitałowej KRUK 2014

   Wiele z tych Raportów ORPHA realizowała we współpracy z partnerską agencją Charakter.