Raporty CSR

  • jakpracujemy_03

   Raport CSR jest dziś najważniejszym kanałem komunikacji w obszarze społecznej odpowiedzialności firmy. W odróżnieniu od raportów finansowych trafia do znacznie szerszej grupy interesariuszy: inwestorów, analityków, klientów, dostawców, pracowników, społeczności lokalnej, regulatorów, mediów, itd.

   Opracowany według międzynarodowych wytycznych raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju (GRI) jest idealnym narzędziem do prowadzenia dialogu z otoczeniem i budowania wizerunku firmy.

   Już w 2007 r. powstała w Polsce inicjatywa, mającą na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, wspierająca firmy publikujące raporty ze swojej aktywności w tych obszarach.

    

   Jest nią Konkurs RAPORTY SPOŁECZNE – nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

   Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2010-2011, który zrealizowaliśmy dla KGHM Polska Miedź S.A. w 2012 roku, został wyróżniony w tym konkursie NAGRODĄ Ministerstwa Gospodarki, będącego jednym z patronów konkursu.

   Zgłoszone raporty ocenia niezależne jury specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, CSR, a także dziennikarzy.