• Raport Środowiskowy 2007
    PGNiG S.A.

 

PGNIG 2007 BIG

W 2008 roku realizowaliśmy po raz drugi raport roczny dla PGNiG.

Tym razem powstały osobne publikacje – Raport Roczny i Raport Środowiskowy, umieszczone w jednej teczce z broszurą PGNiG w liczbach oraz małą płytą CD.

Grupa Kapitałowa PGNiG w 2008 roku po raz pierwszy wydała Raport Środowiskowy, podkreślając w nim wagę działań proekologicznych we wszystkich obszarach swojej aktywności.

Raport otrzymał w konkursie The Best Annual Report wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową oraz nagrodę dodatkową za najlepszą prezentację w Internecie.