• Raport Roczny 2012
    Kruk S.A.

 

Drugi raport roczny wydany przez Grupę Kapitałową KRUK w 2013 roku również został przez nas kompleksowo opracowany w zakresie projektu graficznego, przygotowania do druku oraz druku.
Motywem graficznym pozostały góry z hasłem „Twoje finanse w dobrej kondycji”.