• Raport Roczny 2005
    KGHM Polska Miedź S.A.

 

kghm csr 2011 BIG

W latach 2005-2006 wyzwaniem brandingowym stało się opracowanie dla KGHM Corporate Graphic Identity – spójnej koncepcji materiałów promocyjnych, integrującej wizerunek koncernu jako „światowego producenta tradycyjnych surowców nowoczesności”.

Na podstawie audytu marki oraz misji i wizji koncernu sformułowana została Wielka Idea nowego wizerunku KGHM, według której podmiotem wszelkich działań jest człowiek. Wizualnym wyrazem tej idei stał się znak graficzny „Człowiek wśród żywiołów”.

Raport Roczny za rok 2005 był pierwszym raportem, który powstał według tej koncepcji. W konkursie The Best Annual Report zdobył III miejsce w kategorii Przedsiębiorstwa.