• Raport Roczny 2011
    Bank Zachodni WBK S.A.

 

kghm csr 2011 BIG

W 2012 roku zrealizowaliśmy po raz trzeci raport roczny dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Tym razem był to również prosty projekt, graficznie oparty na założeniach korporacyjnego SIW. Głównym celem było przedstawienie w czytelny sposób sprawozdania finansowego, z przejrzystymi wykresami i schematami, bez zdjęć i grafik.