BZ WBK Raport Roczny 2011 - Raporty roczneRaporty roczne
  • Raport Roczny 2011
    Bank Zachodni WBK S.A.

 

W 2012 roku zrealizowaliśmy po raz trzeci raport roczny dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Tym razem był to również prosty projekt, graficznie oparty na założeniach korporacyjnego SIW banku. Głównym celem było przedstawienie w czytelny sposób sprawozdania finansowego, z przejrzystymi wykresami i schematami prezentującymi dane, bez wykorzystywania zdjęć i grafik.